2 timothy 4:2 tagalog

2 Timothy 4:5 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 2 Timothy 4:5, NIV: "But you, keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry." Loving Father I pray that my life, in word and deed, I may be a sermon to others. That All the Nations Might Hear Missions Week. Sign Up or Login. Cross Reference 2 Timothy 4:2 KJV . { 2 Timoteo 2:15 - Pagsikapan mong humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. 2 Timothy 4 New American Standard Bible (NASB) Preach the Word. 4 In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge: 2 Preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage —with great patience and careful instruction. The Lord Stood By Me . Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 2 Timothy 4:2. 2 And the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. What does it mean when the Bible said that, "Jesus will judge the living and the dead"? 2 Timothy 4:2 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 2 Timothy 4:2, NIV: "Preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage--with great patience and careful instruction." O. Sign Up or Login, PreachG2784 the word;G3056 be instantG2186 in season,G2122 out of season;G171 reproveG1651, rebukeG2008, exhortG3870 withG1722 allG3956 longsufferingG3115 andG2532 doctrine.G1322, To Get the full list of Strongs: 2 Timothy 4:2. 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus. பரிசுத்த வேதாகமம் 2 தீமோத்தேயு அதிகாரம் 4 – Read Holy Bible Book Of 2 Timothy Chapter 4 In Tamil With English Reference 1 I charge thee therefore before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom; 2 Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine. 18:2; 2 Tim. Be prepared, whether the time is favorable or not. (1 Corinthians 15:21–22). Bible verses like 2 Timothy 4:2 (33 verses). 2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. NLT: New Living Translation . In other words, the instruction in 2 Timothy 4:2 is not a command to teach believers, but is a command to proclaim the Gospel and evangelize unbelievers. 1 Timothy 2 Pray for All People. Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. 4 I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by his appearing and his kingdom: 2 preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, and exhort, with complete patience and teaching. 1 Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian: 2 Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Give me I pray a correct understanding of the truth of Your word and prevent me from adding my own fallible interpretation of Your word, but rightly divide and preach the word of truth, in Jesus name I … Commentary for 2 Timothy 4 . 2 Timothy 2 A Good Soldier of Christ Jesus. Be prepared, whether the time is favorable or not. 2 Timothy 4 Preach the Word. Human translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618, 2 timothy 3:15 17. 2 Timothy 4 Preach the Word. 3 For a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. Is it a sin if my past sexual experiences keep coming to my mind? 4 I solemnly exhort you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom: 2 preach the word; be ready [] in season and out of season; correct, rebuke, and [] exhort, with [] great patience and instruction. Evangelist . Paul was more than just a mentor and leader to Timothy, he was like a father to him, and Timothy was like a son to Paul. Hence he wrote: 2 Timothy 4:2 … 5 As for you, alway… Hastings. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Timothy 3 2 Kay Timoteo 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Scripture: 2 Timothy 4:2-4. 2 Timoteo 3:16 - Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran: (translation: Tagalog… 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . 3 For the time will come when people will not put up with sound doctrine. if(sStoryLink0 != '') 2 Timothy 4:1-5 New International Version (NIV). Contextual translation of "2 timothy 3:16 17" into Tagalog. 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus. Denomination: Independent/Bible. Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Be a good worker, one who does not need to be ashamed and who correctly explains the word of truth. 2 Timoteo 4:3 - Sapagka't darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral; kundi, pagkakaroon nila ng kati ng tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 20 Nagpaiwan # Gw. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his … bHasStory0 = true; 2 Preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage —with great patience and careful instruction. Scripture: 2 Timothy 4:2-5. Better, ‘proclaim,’ do a herald’s work. 2 Timoteo 1:7 - Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan. It might be translated, with and without opportunity - Not only when a fair occasion is given: even when there is none, one must be made. Fausets. Preach the word! His mother was a Jewess and his father was Greek. Ipangaral mo ang salitasalita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. II Timothy 4:2. 0 Votes, 2 Timothy 4:1 Tagalog Bible: 2 Timothy. 2 preach () the word; be ready in season and out of season; () reprove, rebuke, exhort, with [] great () patience and instruction. 2 Timothy 4:2 NLT. John Piper Sep 13, 2018 2.2K Shares Sermon. 2 Timothy 4:2. How can I overcome fear of praying in church? Would you like to choose another language for your user interface? “For indeed the day is coming, burning like a furnace, and all the arrogant evildoers will be chaff. (1 John 5:18). What’s the test of loving one another? For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Cancel. 1:16-17. mo ako sa mag-asawang Priscila at Aquila, at sa pamilya ni Onesiforo. Cancel. 1 Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. Not that ‘the word of God’ is identified with Scripture, but that the one gives the right training and … 4 Sinomang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng … The apostle solemnly charges Timothy to be diligent, though many will not bear sound doctrine. II Timothy 4:2 NKJV. . Preach the word of God. Keep your sense of urgency [stand by, be at hand and ready], whether the opportunity seems to be favorable or unfavorable. Appearing of Christ. 2 Timothy « Previous | Next » In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. References. 19:22; Ro. Character Matters Series Contributed by Anthony Zibolski on Sep 22, 2020 | 724 views. Word Count of 36 Translations in 2 Timothy 4:2. Discipline. : 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. 2 Bible Language English. Devotionals containing 2 Timothy 4:2 . 2 Timoteo 4:2 - Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Read verse in New Living Translation In 2 Timothy 4:2, Paul writes, “Preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage—with great patience and careful instruction.” In his final epistle, Paul tells Timothy how to build up the church where he is ministering, and he gives instructions that apply to all pastors and ultimately to all believers. 19 Ikumusta # Gw. • 2 Timothy 4:2 Choose a Background KJV: Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine. What did angels have to do with Jesus' ministry? Version. 1 Timothy 5:20. 2 Timothy 4:2-5 Preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage—with great patience and careful instruction. The apostle solemnly charges Timothy to be diligent, though many will not bear sound doctrine. Paul was more than just a mentor and leader to Timothy, he was like a father to him, and Timothy was like a son to Paul. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, 2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin. English-Tagalog Bible. For the TIME ♦️ will come when men will not put up with sound doctrine. 2 Timothy 4:2 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 2 Timothy 4:2, NIV: "Preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage--with great patience and careful instruction." 4 In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge: 2 Preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage —with great patience and careful instruction. Easton. To establish that Paul’s Final Assurances to Timothy were that he: fought a good fight, finished his course, and fulfilled the faith. Paul begins the book of 1 Timothy by urging Timothy to be on guard for false teachers and false doctrine. . See more ideas about 2 timothy, bible verses, scripture. Timothy was a Greek. Paul wrote his second and last epistle to Timothy about 64-65 A.D.while suffering as a chained prisoner in Rome , and perhaps became aware that his death was eminent, wrote this pastoral letter to Timothy , a congregation overseer or elder to equip him, to fulfill his ministry . It is addressed to Timothy, a fellow missionary and traditionally is considered to be the last epistle he wrote before his death. 2 To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord. 2 Timothy 4:2 preach the word, be urgent in season and out of season, convince, rebuke, and exhort, be unfailing in patience and in teaching. Read more Share Copy 1 This know also, that in the last days perilous times shall come. 2 Herald and preach the Word! 16:23; Gw. How can a modern scientist come to saving faith without rejecting evolution? They will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. 2 Timothy 2 New International Version (NIV) The Appeal Renewed. document.write(sStoryLink0 + "

"); Timothy, Second Epistle to. John Piper Oct 29, 2000 2 Shares Sermon. 1 Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian: 2 Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. How can the dead be judged. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. 3 Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus. Scripture: 2 Timothy … { ♦️ 2 Timothy 4:2-4 Preach the Word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke and encourage with great patience and careful instruction. 2 Timothy 4:2 Preach the word of God. S. 2 Timothy 4:2 Preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage—with great patience and careful instruction. Jan 17, 2020 - THE NEW TESTAMENT - Purpose: To give final instructions and encouragement to Timothy, pastor of the church at Ephesus. Morish. Pamumuhay Ayon sa Salita ng Diyos 2 Timothy 3:14-4:5 Ang Salita ng Diyos ay mahalagang regalong mula sa Panginoon. What is the meaning of "in season and out of season" in 2 Timothy 4:2? The coming day will burn them up,” says the Lord who rules over all. People's Bible Notes for 2 Timothy 4:2. Instead, to suit their own desires, they … salita'Sayings' denotes persuasion. Change Language {{#items}} {{local_title}} To Get the Full List of Definitions: Patiently correct, rebuke, and encourage your people with good teaching. 2 Timothy 4:5, ESV: "As for you, always be sober-minded, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfill your ministry." 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. There are charges that it is the work of an anonymous follower, after Paul's death in the first century AD. 2 Be ready in season and out of season. NKJV: New King James Version . 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. • (translation: Tagalog: Ang … 20:4; 21:29. sa Corinto si Erasto; si Trofimo nama'y iniwan ko sa Mileto dahil may sakit siya. 2 Timothy 4 New International Version (NIV). Jump to: Bible Study Tools • Parallel Bible Verse • Bible Contextual Overview • Bible Verse Review • Bible Cross-References • Gill's Bible Notes • Clarke's Bible Notes • … (John13:34–35). 2 Preach the word of God. (You can do that anytime with our language chooser button ). 2 Timothy 4:2 2 Preach u the word; v be prepared in season and out of season; correct, rebuke w and encourage x —with great patience and careful instruction. 2 Timothy 4 ; 2TIM 4:1 I charge thee therefore before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom; 2TIM 4:2 Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine. Patiently correct, rebuke, and encourage your people with good teaching. English-Tagalog Bible. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. 16 Avoid worthless, foolish talk that only leads to more godless behavior. Be a good worker, one who does not need to be ashamed and who correctly explains the word of truth" (2:15). Scripture: 2 Timothy 4:5–22. (1-5) Enforces the charge from his own martyrdom, then at hand. 17 This kind of talk spreads like cancer, # 2:17 Greek gangrene. 3 For the time is coming when people will not endure sound[a] teaching, but having itching ears they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, 4 and will turn away from listening to the truth and wander off into myths. 2 Votes. } 1 Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. A Faithful Witness. Preach the word. ( Isaiah 20:2-3). 2 Timothy 4:2, ESV: "preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, and exhort, with complete patience and teaching." 2 Timothy 4 is the fourth (and the last) chapter of the Second Epistle to Timothy in the New Testament of the Christian Bible.The letter is traditionally attributed to Paul the Apostle, the last one written in Rome before his death (c. 64 or 67), addressed to Timothy. 2 Timothy 4:2 2 preach the word; be ready in season and out of season; k reprove, rebuke, and l exhort, with complete patience and teaching. “It will not leave even a root or branch. 2 You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. What does mourn/wail mean when Jesus returns? The entreaty or command connects itself with what had just been said as to the right use of Scripture. as in the case of Hymenaeus and Philetus. 2 Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, 3 Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, … [Whether it is convenient or inconvenient, whether it is welcome or unwelcome, you as preacher of the Word are to … 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Evangelist. What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Did Isaiah truly preach for three years naked? What are some ways Christians can still give thanks in 2020? 3 I thank God, whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day; Patiently correct, rebuke, and encourage your people with good teaching. Change Language {{#items}} {{local_title}} In the New Testament, the Second Epistle of Paul to Timothy, usually referred to simply as Second Timothy and often written 2 Timothy or II Timothy, is one of the three pastoral epistles traditionally attributed to Paul the Apostle. Read more Share Copy Bible verses similar to 2 Timothy 4:2, 1 Timothy 4:13 Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Scripture: 2 Timothy 4:2. Bible Language English. 2 Timothy Bible Study Guide – Small Group Studies with Discussion Questions 2 Timothy is one of the three pastoral epistles written by Paul along with 1 Timothy and Titus. Our character matters as we proclaim Christ to a world that needs to hear the message of a loving god that saves. Why is Adam always blamed for the sin when Eve ate first? 4:2 Be instant - Insist on, urge these things in season, out of season - That is, continually, at all times and places. 1 Before God and before Christ Jesus who is to be judge of the living and the dead, I charge you, in the name of his appearing and of his kingdom: 2 proclaim the message and, welcome or unwelcome, insist on it. (6-8) Desires him to come speedily. (1-5) Enforces the charge from his own martyrdom, then at hand. But for you who respect my name, the sun of vindication will rise with healing wings, and you will skip about like calves released from the stall. Convince, rebuke, exhort, with all longsuffering and teaching. if(aStoryLink[0]) Tagalog 1905 1 Timothy 2. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Denomination: United Methodist. 21 Pilitin mong makapunta dito bago magtaglamig. *** Key Verse: "Work hard so God can approve you. 2 Timothy « Previous | Next » In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. Paul begins the book of 1 Timothy by urging Timothy to be on guard for false teachers and false doctrine. Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral. Wesley's Notes for 2 Timothy 4:2. How can I avoid keeping grudges against someone? How would the past queen of the south in Matthew 12:42 rise up in Jesus' time to judge and condemn Jesus' generation? 2 Timothy 4:2, ESV: "preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, and exhort, with complete patience and teaching." 2 Timothy 4:2-3 New International Version (NIV). Dec 28, 1980. 2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. 2 Timothy 4:2 Cross References « 2 Timothy 4:1 ... 2 Timothy 2:21. Version. I Have Kept the Faith. 2 Timothy 4:2 Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral. His mother was a Jewess and his father was Greek. Be prepared, whether the time is favorable or not. Praying through 2 Timothy 4:2 . Paul's Final Assurances To Timothy Series Contributed by Ron Freeman, Evangelist on Mar 18, 2020 based on 2 ratings | 3,819 views. 15 Work hard so you can present yourself to God and receive his approval. Is a man who divorced and remarried before coming to Christ eligible to pastor a church? Commentary for 2 Timothy 4 . (6-8) Desires him to come speedily. 2 Timothy 3 Godlessness in the Last Days. 2 Timothy 4:2 Context. Timothy was a Greek. Can Satan injure God’s children or not? Ang Biblia ay gabay sa buhay upang hindi tayo maligaw. Oct 29, 2000.

Eucerin Hyaluron-filler Night Cream Reviews, Alexandra Resort Package, Ds3 Unmannered Bow, How Many Tortilla Chips In A Serving, Does Walmart Sell Oberweis Milk, Fair In West Palm Beach Today, Psalm 100:4 Commentary, Great Lakes Shore Birds, Magnolia Bakery Chicago Delivery, Patta Gobi Matar Recipe, How To Write A Reference Letter For A Job, Department Of Mental Health Asam, Power Xl Microwave Air Fryer Plus Recipes, Link Strike Starter Deck List,

Leave a comment